Yozgat Mutasarrıfı Cemal BeyBölgesinde bulunan Ermenilerin tehcirine ait emir, 27 Mayıs 1915'te görevine başlayan Yozgat Mutasarrıfı Cemal Bey'e Ankara Kabb-i Meshulu ve aynı zamanda Jöntürk Parti Sekreteri Necati Bey tarafından verilmiştir. Ancak, kendisine gösterilen yazılı belgeyi teslim almak istediğinde, bu belge kendisine verilmemiştir. Cemal Bey, Yasal yaptırıma uymayan bir yöntemle verilen bir görevi yerine getirmeyeceğini belirterek, emri reddetmiştir. (1) Bunun üzerine 5 Ağustos 1915 tarihinde Mutasarrıf Vekili Atıf Bey tarafından görevden alınmış ve memuriyetten atılmıştır. Yerine Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey getirilmiştir.
Kaynakça:
Akçam, Taner: Tarih üzerine konuşmak. Radikal Gazetesi, 18.05.2004.

Gerçek, Burçin: Celal Bey ve Diğerleri. Radikal Gazetesi, 26.02.2006.
(1) Akçam, Taner: The Young Turks‘ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire. Princeton, New Jersey 2012, S. 195