“Deli” Mustafa Ağa (Kökbudak)Konya Ereğlisi eşrafından Mustafa Ağa, 'Kökbudaklar' (1) namıyla anılan geniş bir ailenin reisiydi. 'Deli' sıfatı ise kendisine, doğru bildiğini yapması ve bu noktada aykırı düşmekten kaçınmaması nedeniyle verilmişti.

Konya genelinde söz sahibi bir konumu olan Mustafa Ağa'dan, hiç olmazsa Ereğli'deki Ermenilerin sürülmesi konusunda yardım isterler. Ağa, kendi tarzında epeyi bir ayak direttikten sonra, sonuna dek kararlılıkla sürdüreceği koruyucu tavrını şu sözlerle dile getirir:

'Ulan, gavursuz memleket mi olur? Türk bulgur olsa, pilav pişirsek, tuz yerine Ermeniyi koymasak, o pilav yenmez! Onlar bu memleketin hem tadı, hem de tuzudur.'
Kaynakça:
http://www.tarihhaber.com, 09/2012
(1) Bazı kaynaklarda 'Gökbudak' olarak geçmektedir.