DRINGENDER AUFRUF !!!

Stoppen Sie den ethnischen Vernichtungskrieg des aserbaidschanischen Staates gegen das Volk von Arzach (Berg-Karabach)…
Sehen Sie nicht tatenlos zu, wie Zehntausende von Menschen erneut einem Völkermord zum Opfer fallen!

Nun bombardiert der aserbaidschanische Staat die Stadt Stepanakert, um die Zivilbevölkerung zur Flucht und zur Migration zu zwingen, nachdem er durch die neunmonatige Blockade zwischen Arzach (Berg-Karabach) und Armenien eine menschliche Tragödie verursacht hat, bei dem Kinder, Kranke und alte Menschen, also Zehntausende von Zivilisten dem Hunger, der Kälte, und Krankheiten ausgeliefert wurden und ihre dringendsten menschlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden konnten.
120.000 Menschen, darunter 30.000 Kinder, 2.000 schwangere Frauen und 20.000 alte Menschen, die aufgrund der Blockade unter Hunger, Unterernährung und dem Entzug aller lebenswichtigen Produkte und Güter leiden, sind nun einer groß angelegten Terroroperation ausgesetzt, die die aserbaidschanischen Streitkräfte am 19. September 2023 – zusätzlich zu der umfassenden Abriegelung des Gebietes – durchgeführt haben. Dies ist nichts anderes als eine ethnische Ausrottung und Völkermord, den Aserbaidschan am hellichten Tag begeht. Die gesamte Bevölkerung von Arzach lebt weiterhin in Kellern in der Kälte, ohne Strom, abgeschnitten von der Kommunikation, von Nahrung und Heizung. Die aserbaidschanische Luftwaffe greift die zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung weiterhin mit Drohnen und intensivem Artilleriebeschuss an. Gegenwärtig werden die zivilen Bevölkerungszentren in Arzach wahllos bombardiert. Dies ist die Grausamkeit des aserbaidschanischen Regimes.

Die Existenz des armenischen Volkes wird 108 Jahre später von denselben Tätern bedroht… Die Parlamente vieler Länder, darunter Deutschland, Frankreich und die Vereinigten Staaten, sowie viele Länder auf der ganzen Welt, haben Resolutionen verabschiedet, in denen der Völkermord am armenischen Volk von 1915 anerkannt und verurteilt wird. Dies war eine Hoffnung auf die Verhinderung von neuen Völkermorden, auf die Heilung der Wunden und auf Gerechtigkeit. Heute jedoch versuchen die Türkei und Aserbaidschan, im Einklang mit ihren gemeinsamen politischen und militärischen Strategien, die Region frei von Armeniern zu machen, indem sie jede Gelegenheit und jedes Mittel nutzen, um den Völkermord von 1915 fortzusetzen. Die Länder, die den Völkermord anerkennen, haben auch eine große humanitäre Verantwortung übernommen, um die Existenz dieser bedrohten Nation zu schützen. Die internationale Gemeinschaft muss dringend handeln, um ein weiteres Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern!

Da keine stabilen Kommunikationsmittel und kein Treibstoff vorhanden sind, gibt es keine zuverlässigen Informationen aus der Region, und die düstere Lage der Bevölkerung ist weitgehend unbekannt. Internationale Friedenstruppen und Beobachter müssen dringend in die Region entsandt werden, und es muss dringend eine Luftbrücke eingerichtet werden, um die Bevölkerung kontinuierlich und stabil mit humanitärer Hilfe zu versorgen.
Das Recht des Volkes von Arzach auf Selbstverwaltung und Selbstbestimmung muss respektiert werden, und die Republik Arzach muss unverzüglich anerkannt und unter internationalen Schutz gestellt werden.
Frankfurt, 20. September 2023

Verein der Völkermordgegner e.V. Frankfurt am Main
Soykırım Karşıtları Derneği, skd@gmx.net
Almanya’nın, Avrupa’nın, tüm Dünya’nın
insan hakları savunucularına, kurumlarına, parlamento ve hükümetlerine
ACİL ÇAĞRI ‼
Azerbaycan devletinin Artsakh halkına karşı başlattığı etnik yok etme kampanyasını durdurun…
Onbinlerce insanın tekrar soykırıma uğratılmasına seyirci kalmayın!
9 aydır Artsakh (Yukarı Karabağ) ile Ermenistan arasındaki yolu korsanca bloke ederek, çoluk-çocuk, hasta-yaşlı on binlerce sivil insanı açlık, soğuk, hastalık ve acil insani ihtiyaçlarından mahrum bırakarak insanlık trajedisi yaratan Azerbaycan devleti, şimdi de Stephanakert şehrini bombalayarak sivil halkı yerlerinden etmeye, göç etmeye zorluyor. Abluka nedeniyle şiddetli açlık, yetersiz beslenme ve hayati önem taşıyan tüm ürün ve mallardan mahrumiyetle karşı karşıya kalan 30.000’i çocuk, 2.000’i hamile, 20.000’i yaşlı olmak üzere 120.000 kişi, şu anda tam teşekküllü bir karantinanın üzerine, 19 Eylül 2023’te Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı terör saldırınsa maruz kalıyor. Bu, Azerbaycan’ın güpegündüz giriştiği etnik yok etme ve soykırımdan başka bir şey değildir. Artsakh’ın tüm nüfusu, soğuk hava koşullarında elektrik, iletişim, yiyecek ve ısınma olmadan bodrumlarda yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan hava kuvvetleri İHA’ları kullanarak ve yoğun topçu bombardımanıyla sivil altyapıyı ve sivil nüfusu hedef almaya devam ediyor. Şu anda Artsakh’taki sivil nüfus merkezleri ayrım gözetmeksizin bombalanmaktadır. Bu Azerbaycan rejiminin vahşetidir. Ermeni halkının varlığı 108 yıl sonra aynı failler tarafından tehdit edilmekte… Almanya, Fransa dahil pek çok Avrupa ülkesi ve ABD dahil dünyadaki birçok ülkenin parlamentoları 1915 yılında Ermeni halkının uğradığı büyük soykırımı tanıyan ve kınayan kararlar aldı. Bu, soykırım tehditlerinin bir daha yaşanmaması, yaraların sarılması ve adalet için bir umuttu. Bugün ise Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak siyasi ve askeri stratejilerine uygun olarak, her türlü fırsat ve olanaktan yararlanarak bölgeyi 1915 soykırımının devamını getirmeye, bölgeyi Ermenisizleştirmeye çalışıyorlar.

Soykırımı tanıyan ülkeler tehdit altındaki bu ulusun varlığını korumak için aynı zaman büyük bir insani sorumluluk da üstlenmişlerdir. Uluslararası toplum, insanlığa karşı işlenen bir başka suçun durdurulması için acilen harekete geçmelidir! İstikrarlı iletişim ve yakıtın yokluğundan, bölgeden sağlıklı bilgi alınamamakta, halkın karşı karşıya olduğu karanlık durum bilinememektedir. Bölgeye acilen uluslararası barış gücü, gözlemcileri gönderilmeli ve halka sürekli ve istikrarlı insanı yardım için acilen hava köprüsü kurulmalıdır. Artsakh halkının kendi kendini yönetmesi ve kendi yöneticilerini belirleme hakkına saygı gösterilmeli; Artsakh Cumhuriyeti acilen tanınarak, uluslararası korumaya alınmalıdır.
Frankfurt, 20. Eylül 2023