Savur Kaymakamı Vehbi (Vahabid; Vahbid) Efendi

(Önceleri Diyarbakır'a bağlı olan Savur Kazası, bugün Mardin'in bir ilçesidir)
Vehbi (Vahabid; Vahbid) Efendi 1914 yılında Savur Kazasında bin kadar Ermeni yaşamaktaydı. 15 Ocak 1915'ten itibaren İdari Bölge Kaymakamı görevinde bulunan Yaver Bey'in 2 Mayıs 1915'de görevden alınmasının, tıpkı Diyarbakır'daki diğer meslekdaşlarında olduğu gibi, Hristiyan düşmanı Mutasarrıf Dr. Mehmet Reşit (Şahingiray)'ın emriyle gerçekleştiği muhtemeldir. Yerine geçen Mehmet Ali Bey, 1 Ekime kadar kaldığı görev sırasında, Haziran 1915'te bölgedeki tüm Ermeni ve Süryani erkeklerini tutuklattırmış ve katlettirmiştir. Kadın ve çocukların sürgünü ise, cesetlerinin büyük bir kuyuya atıldığı, Nisibis dışında bulunan Kababhond'da son bulmuştur.

Tanık belgelerinde de saptandığı gibi, Savur Kaymakamı Vehbi Efendi'nin kendi evinde sığınmalarını sağlayarak 200 kadar Ermeniyi yukarıda belirtilen ortamda felaketten koruması, dikkate şayan bir durumdur.

Dinine bağlı olan Vehbi Efendi'nin bu konuda Kuran-ı Kerim'i kendisine yol gösterici olarak gördüğünden söz edilmektedir.
Kaynakça:
Donef, Racho: Righteous Muslims during the Genozide of 1915, Sydney, 2010

Kévorkian, Raymond: The Armenian Genocide: A Complete History. London, New York 2011, S. 377 f.