Diğer Belgeler„Bir mülk beğen, yalnız Ermeni malı olsun“ (1)
Tarih 16/01/2012 15:56:48 | Köşe: Selcuk Uzun

"Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne 29 Mayıs 1926 tarihinde bir kanun teklifi gelir. Kanunu Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey ile arkadaşları vermiştir. Bu kanun teklifine birçok milletvekili de imza atarak destek vermişlerdir.

Meclise sunulan kanun teklifinin birinci maddesi „Ermeniler tarafından siyasi maksatlarla şehit edilen Türk siyasisi yöneticilerinin eş ve çocuklarına Ermeni terk edilmiş malları ve emlakından bir mülk verilir“ şeklindedir. Ve kanun teklifinin ikinci maddesinde de „bu mülkün değeri ve aslı, şehit edilen kişilerin en refah içinde yaşadıkları durum ve ünvanları dikkate alınarak takdir edilir“ denmekteydi. Kanun teklifi Başbakan İsmet İnönü tarafından 25 Aralık 1926 tarihinde BMM Başkanlığına sunulur. Kanun teklifinin veriliş sebebi „Memleketin kurtuluşunu, geleceğini, saadetini ilerleme ve gelişmesini hayat tarzı kabul eden ve suikaste maruz kalarak şehit edilen yöneticilerin geride bıraktığı eş ve çocukları milletin ve devletin emanetindedir.

Büyük idealler peşinde hayatlarını feda eden büyük insanların aile ve evlatlarının acılarını teselli etmek, onları mükafatlandırmak benzerlerini gayrete getirmek ve milletin şükran hislerini göstermek, kuvvetlendirmek, onların fakir fukara durumuna düşmemesi için gereğini yapmak“
şeklinde açıklanır. Meclis´te kanun hakkında çeşitli tartışmalar yaşanır. Tartışmaların biri bu yardımın para mı mülk mü olması konusundadır.

İkinci tartışma konusunda ise Sinop Milletvekili Recep Zühtü Bey şöyle der:

"Bu kanunu kabul ederken, vatana hizmetten çok suikastçı Ermenilere bir karşılık vermeyi hedefliyoruz. Sadece vatana hizmet endişesiyle yaptığımızda hakkında çok söz söylenecektir. Çünkü memleketin her tarafı birçok fedakarın yetimleri ile doludur. Biz bunu karşı bir misilleme amacıyla yaptığımız için, 'milli mallar' kaydı kaldırılarak, 'firari Ermenilerin terk edilmiş mallarından verilir' kaydını koymalıyız". Recep Zühtü Bey`in teklifinin gerekçesi de şöyledir: "Bu suikastçılara bir ihtardır. Siz herhangi bir Türke suikast yapabilir ve öldürebilirsiniz, fakat biz onun evladını yarın sizin gözünüzü çıkarmak, kafanızı kırmak için yine sizin paranızla yetiştiririz. … "

(Metnin tamamı için: http://www.kuyerel.com/modules/AMS/article.php?storyid=6761)
(1) Metin başlığında okuduğunuz cümle, Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in infazının ardından kendisini ziyaret eden babasının matem ve gururlu halinden etkilendiğinde söylediği kaydedilmiştir.